e-Dönüşüm'de Sıra Sağlık Sektöründe

Dijital dönüşümde şirketlere çağ atlatan e-Dönüşüm uygulamaları gelişmeye ve genişlemeye tüm hızıyla devam ediyor.

Bu dönüşüme ayak uyduran işletmeler, elektronik uygulamalara geçiş ile finansal hız kazanıyor ve ciddi tutarlarda maliyet avantajı sağlıyorlar.

60 binin üzerinde kayıtlı kullanıcının olduğu e-Fatura uygulamasının sağlık sektöründeki genişleme hazırlıkları, sektör oyuncularını da heyecanlandırıyor.

Genişlemenin olacağı sağlık sektöründe bulunan ve SGK ile iş yapan onbinlerce işletme, kağıt faturanın maziye karışmasında atılan en etkili adımın sahibi olacaklar.

Basım, postalama, arşivleme, noter onay maliyeti gibi masraflar e-Fatura ile maziye karışır. Tüm bu işlemler için çalışacak personelin iş yükünü azaltarak, insan kaynağınızı da başka bir alana kaydırmanıza olanak sağlar.Unutmayın; size kalan en küçük bir zaman parçası büyüyerek, dev inovatif fikirlere dönüşebilir.

e-Fatura ile tüm fatura işlemleriniz dijital ortamda arşivlendiğinden eski faturalarınıza istediğiniz zaman ulaşabilir, tüm fatura işlemlerinizi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirerek zaman kazanırsınız.

Tüm fatura işlemleriniz dijital ortamda arşivlendiğinden istediğiniz zaman istediğiniz tarihteki faturanıza kolaylıkla ulaşabileceğiniz e-Fatura sisteminde hiçbir şekilde faturanız kaybolmaz. Özel entegratör sistemi sayesinde ne siz başka şirketlerin fatura bilgilerine erişebilirsiniz ne de onlar size ait fatura bilgilerini görüntüleyebilirler.

İşlemlerin tamamen elektronik ortamda yürütüldüğü bir sistem olan e-Fatura, ağaçların kesilerek fatura kağıdı dönüşmesine engel olur.e-Fatura ile işinize ve doğaya katkı sağlayın.

 • Kimleri Kapsıyor

  Plan kapsamında 30 binin üzerinde eczane başta olmak üzere medikal şirket ve optik işletmeler ile birlikte 60 bine yakın SGK ilişkili işleri olan kurum, 31 Aralık 2017 tarihine kadar e-Fatura sistemine dahil olacak. Bu kapsamda e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısının 2017 sonuna kadar 120 bine yaklaşması öngörülmektedir.

 • SGK Hazırlık Aşamaları

  SGK, e-Fatura ile yeni bir döneme girmeye hazırlanırken, bu sayede operasyonun daha hızlı işlemesini ve verilerin güvenilir bir şekilde kayıt edilmesini amaçlıyor. Bunun için alt yapı çalışmalarına önem veren kurum, hazırlıklarını tamamladıktan sonra geçiş sürecini başlatacaktır. Planlanan sürece göre e-Fatura’lar Medula üzerinden gönderilebilecek ve e-Fatura servis sağlayacıların entegrasyon kolaylığı için de ortak veri deseni üzerinden otomatik akış sağlanacaktır.

Şimdi Denemek İçin Tıklayın

ŞİMDİ BAŞVURUN

e-Fatura Özellikleri

Sınırsız sayıda kullanıcının yetkilendirilmesiyle yönetilmesini sağlayabileceğiniz e-Fatura ile;

 • Arşivleme

  Minimum 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde arşivleyebilirsiniz.

 • Excel ile Fatura Yükleme

  Fatura Yükleme ekranlarından taslakları indirip yükleme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

 • Taslak Hazırlama

  Tıpkı mail’lerde olduğu gibi taslak olarak hazırlayabilirsiniz.

 • Kayıtlı Alıcı Yükleme

  Sisteme yüklemek istediğiniz tüm alıcı bilgilerinizi excel ile aktarabilirsiniz.

 • Raporlama

  Dilediğiniz formatlarda raporlayabilirsiniz.

 • Toplu Fatura Gönderimi

  Adet sınırlaması olmadan toplu fatura olarak gönderebilirsiniz.

 • Görüntüleme

  Zaman ve mekan sınırı olmadan anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

 • Bakım ve Güncelleme

  Özel entegratörler sayesinde bakım, güncelleme ve güvenlik işlemlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

e-Fatura kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz...

e-Fatura nedir? Neler getiriyor?

e-Fatura nedir? Neler getiriyor?

GİB tarafından tanımlanan UBL-TR standartlarına uygun e-faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

E-fatura uygulamasından yararlanan kullanıcılar; sistemde kayıtlı kullanıcılara e-fatura gönderebilir, sistemde kayıtlı kullanıcılarda e-fatura alabilir ve söz konusu e-faturalarını bilgisayar ortamında muhafaza ederek istendiğinde ibraz edebilirler.

Live Demo

e-Fatura’nın faydaları nelerdir?

e-Fatura’nın faydaları nelerdir?

 • İnternet/web servis aracılığıyla güvenli bir şekilde fatura gönderme ve alma
 • Elektronik Arşivleme. Fatura bilgilerine sistem sorgusuyla anında erişim
 • Faturaya ilişkin bilgilerin anında kontrolü, doğrulanması ve anlık uyuşmazlık çözümü
 • Kaynağının doğruluğu ve içeriğinin bütünlüğünün anında ekranlardan denetlenebilmesi
 • Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalinin en aza indirgenmesi
 • Büyük maliyet avantajı

Live Demo

Tüm alım-satımlarda e-Fatura mı kullanılacak?

Tüm alım-satımlarda e-Fatura mı kullanılacak?

Hayır. Sadece e-fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için e-fatura düzenlemeleri zorunludur. E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere ya da e-fatura kullanmayan mükelleflere kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

Live Demo

Zorunluluğa uymayan mükelleflerin karşılaşacağı durum?

Zorunluluğa uymayan mükelleflerin karşılaşacağı durum?

Getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri uygulanır. E-fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır ve Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

Live Demo

Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Eczene, medikal şirketler ve optik işletmeler başta olmak üzere SGK ile ilişkili tüm kurumların, 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvurularının alınarak sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır.

Live Demo

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Mükellefler, başvuru esnasında uygulamadan yararlanma yöntemlerinden durumlarına uygun olan birisini belirtmek zorundadır.

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler elektronik ortamda veya posta yoluyla başvuru yapabilmektedir.

Live Demo

Başvuru sonrasındaki süreç nasıl işleyecektir?

Başvuru sonrasındaki süreç nasıl işleyecektir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları aktive edilecektir.Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından e-fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

Live Demo

e-Fatura’nın muhafaza ve ibraz yükümlülüğü nedir?

e-Fatura’nın muhafaza ve ibraz yükümlülüğü nedir?

Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz. E-fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur.

e-Fatura ve e-Defter’in yasal mevzuatı nedir?

Konuya ilişkin olarak; 397, 416, 421, 424,454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Sirküleri 58 / 2013.03’de detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Ek olarak; www.efatura.gov.tr ve www.edefter.gov.tr internet adreslerinde uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Live Demo

Özel Entegratör nedir?

Özel Entegratör nedir?

Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin başkanlık sistemiyle entegre edilmesidir.Özel entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkânı sağlanmaktadır.

Live Demo

Özel Entegratör ile entegratör farkı nedir?

Özel Entegratör ile entegratör farkı nedir?

Özel entegrasyon, sistem altyapısını oluşturup başka firmaların hizmetine sunarak GİB ile bağlantı sağlamaktadır. Entegrasyon oluşturan firma ise sistem altyapısını kendi adına kullanmakta ve GİB ile bağlantıyı sağlamaktadır.

Live Demo

Özel Entegratörün sakladığı verileri kim görebilir?

Özel Entegratörün sakladığı verileri kim görebilir?

İzin vermediğiniz sürece verilerinizi kimse göremez. Verileriniz özel entegratörün sorumluluğundadır. Özel entegratör seçiminizi, kurumsal ve gizlilik ilkelerine hassasiyetle uyacağından emin olduğunuz firmalardan yana kullanmanız riskinizi azaltacaktır. FIT Solutions’da verileriniz üst düzeyde bir güvenlik seviyesinde saklanmaktadır.

Live Demo

Özel Entegratör’ün veri saklama yöntemi nedir?

Özel Entegratör’ün veri saklama yöntemi nedir?

Verilerinizin yasal yükümlülük süresi dahilinde, talep ettiğiniz süre boyunca anlaşma yapmış olduğunuz ve e- Fatura Saklama Hizmeti sağlama iznine sahip bir özel entegratör tarafından saklanması mümkündür. Ancak özel entegratörlerin verilerinizi ve yedeklerini sakladığı altyapı, felaket yönetimi ve iş sürekliliği planları risk yönetiminiz açısından çok önemlidir. Özel entegratör seçiminde firmanın sürekliliği, finansal kapasitesi ve güvenilirliğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Live Demo

Özel Entegrasyonda mali mühür satın almak şart mı?

Özel Entegrasyonda mali mühür satın almak şart mı?

Evet, mali mühür satın alınmalı ve süresi dolduğunda yenilenmelidir. Ancak özel entegratörün sizin yerinize mali mühür ve imzalama yapabilmesi mümkündür. Özel entegratörler genellikle HSM olarak adlandırılan yüksek kapasiteli imzalama donanımları kullanmakta ve bu sayede birim zamanda daha fazla e-Fatura imzalanması mümkün olmaktadır.

Live Demo

Arşivimi kendim mi tutmalıyım?

Arşivimi kendim mi tutmalıyım?

Arşiv sorumluluğu temel olarak mükelleflerdedir. Bununla birlikte arşivinizin tutulduğu yer Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve denetleyici talep ettiğinde ulaşılabilir olmalıdır. Ancak e-Fatura saklama hizmeti lisansı olan özel entegratörler, özellikle arşivleme hizmeti için yapılandırılmışlardır. Bu nedenle arşivinizi saklama hizmeti verebilen özel entegratör şirketlerinde tutmanız sizin belge güvenliğinizi artıracaktır. Bununla birlikte özel entegratörünüzün saklama kapasitesini, altyapı kalitesini, yedekleme ve iş sürekliliği süreçlerini de sorgulamalısınız. Özel entegratörünüzün e-Fatura Saklama Hizmeti Lisansı yoksa arşivinizi bahse konu özel entegratörde tutmamalısınız.

Live Demo

Mali mührümüz TÜBİTAK’tan geldi. Nasıl kullanırım?

Mali mührümüz TÜBİTAK’tan geldi. Nasıl kullanırım?

Sizlerle yapacağımız aktivasyon işlemi süresine kadar mali mührünüzü saklamanızı rica ediyoruz. Bizimle internet üzerinden yapacağınız aktivasyon işlemi sadece birkaç dakika sürmektedir. Bir defaya mahsus giriş yapacağınız makinaya mali mühür ile giriş yapmanız yeterlidir. Bu işlem sonrası FIT Solutions ile özel entegrasyona geçiş yaptığınız otomatik olarak GİB tarafına da bildirilmiş olacak.

Live Demo
62.742

e-Fatura Kullanan Şirket

2.450.000.000

Elektronikleşen Fatura (e-Fatura ve e-Arşiv)

100.684

Kurtarılan Ağaç

KOBİ BAŞARI HİKAYELERİMİZ

Faturalarınızı güvenilir bir ortamda oluştururken işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilir, maliyetlerinizi düşürebilir ve daha fazla ağaç kesilmesini önleyerek doğaya katkıda bulunabilirsiniz.

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  DSV

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Sultanahmet Köftecisi

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Armine

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Celal Sölpük Petrol

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Kayserigaz Başarı

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  İnoto Kobi

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  İkibe Gıda

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Matrix Denizcilik

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Kartaca Tercüme

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Lionmarco

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Villa Döviz & Kuyumculuk

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Keban Alabalık

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Alat Tekstil

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Tunçlar Kuruyemiş

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Kafa Grup

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  ERC Soft İş Ortağı

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Neyzen Yapı

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Apex Halı

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Lee Cooper

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Bionluk

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Betek

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  İdo

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  DB Schenker Arkas

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Dow Chemicals

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Gold

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Pronet

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Delta Hospital

 • İzlemeye Başla

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Proin ut libero purus.

  Paraşüt

member

''FIT Solutions'ı tercih etmemizdeki sebeplerinden biri bize bir çok alanda kolaylık sağlaması.FIT Solutions'ın bize sunduğu e-Fatura çözümü ile kağıda verdiğimiz önemle örtüştüğünden iyi bir sinerji yakaladık! Gelecekte bu ortaklığı daha ileriye taşımayı umuyoruz.''

KAFA Grup

Mert Çanga - Genel Müdür
member

‘’e-Dönüşüm hizmetleri içerisinde e-Fatura ve e-Arşiv ürünlerini kullanmaktayız. e-Fatura çözümü sayesinde faturamızın teslim alınması, iletilmesi ve arşivlenmesi konusunda hız ve verimlilik açısından oldukça fayda sağladık. Onlarla çalışmaya başladıktan sonra en çok dikkatimizi çeken yönleri de iletişime açık ve sorunlara çok hızlı ve kolay şekilde çözüm bulmalarıydı.’’

Delta Hospital

Nihat Üner- İdari Direktör
member

‘’ Bir müşterimizin araçları 3 şubemizden akaryakıt alıyor, faturalandırma süreci de "faturalarınız ulaşmadı, kargo ulaşmadı" gibi sorunlardan dolayı çoğu zaman aksayabiliyor, ödeme günleri gecikebiliyordu. e-Fatura ile böyle sorunlar artık sıfırlandı. e-Fatura sürecinde nakit akışı çok hızlandı. "Faturam bana ulaşmadı", "Kargocular gelmedi" gibi sorunlar sona erdi.’’

Celal Sölpük Akaryakıt

Murat Öztürk - Muhasebe Müdürü

Blog

Günümüzde teknoloji aşırı bir gelişme gösterdi bu nedenle birçok işimizi online olarak internet ortamından gerçekleştirebilmekteyiz.

blog

Teknolojinin gelişmesi ile firmalar tüm işlerini dijital ortam üzerinden kolaylıkla yapabilmektedirler.

blog

Gelişen teknolojiyle beraber birçok kamusal işlemin tamamen elektronik bir ortamda yürütüldüğü bir sistem olan e-Fatura dönemine geçilmiştir.

 • acedemand
 • adese
 • advr
 • aerotek
 • altuner
 • any
 • apsiyon
 • babonline
 • b
 • grizzly
 • doğu
 • actr
 • anadolu
 • arıhan
 • biltek
 • çalık
 • dogan
 • eçift
 • gsk
 • hayat
 • bionluk
 • johnsondiversey
 • kolaylık
 • turkuvaz
 • yıldız
 • acr
 • ada
 • akel
 • aktürk
 • albayrak
 • alsecco
 • arma
 • armut
 • arneca
 • assaabloy
 • atalet
 • aydınelektronik
 • aykutözkan
 • baraninşaat
 • baydemir
 • bayıkdemir
 • beyda
 • binet
 • birlik
 • bizimgıda
 • bmc
 • bobola
 • boncuk
 • canbeyli
 • easysoft
 • elitmedikal
 • fıratpetrol
 • güvenç
 • Hanedan Turizm
 • Hedefgıda
 • Hekimoğlu
 • iyzico
 • Kafa
 • Karahan
 • Kargaz
 • Kartaca
 • Keban Alabalık
 • Kipaş Holding
 • Kolay Randevu
 • Mono Bilişim
 • Neyzen
 • Sultanahmet Köftecisi
 • Trio
 • kapgel
 • atv
 • cnn
 • çimsa
 • migros
 • nike
 • nutella
 • eczacıbaşı
 • shell
 • algida
 • arbys
 • atlas
 • boyner
 • bp
 • burger
 • cappy
 • cocacola
 • dha
 • d-smart
 • enerjisa
 • eti
 • hilton
 • hürriyet
 • ing
 • paraşüt
 • pg
 • popeyes
 • pronet
 • scorp
 • sabancı
 • sbarro
 • siemens
 • tommy
 • zorlu

Bize Ulaşın

Adres

Gold Plaza, Altayceşme Mh. Öz Sk. No: 19 Kat: 4-7 Daire: 21-22-34 Maltepe

Telefon

Telefon+90 216 445 93 79

Fax+90 216 445 92 87

E-Mail

Destek:info@efatura.net

Mesaj Gönder

HEMEN DENEYİN

ADDRESS ON MAP